LAAT MIJ MAAR ZINGEN 2 - 4CD

399466 MIRA
  • Beschrijving

Tweede selectie van honderd liederen uit het Verzameld Liedboek op teksten van Huub Oosterhuis

In 2007 verscheen de 4 CD-box Laat mij maar zingen met honderd liederen op teksten van Huub Oosterhuis, een keuze uit het inmiddels meer dan zeshonderd werken tellende Amsterdamse repertoire. Oorspronkelijk geschreven voor de liturgie van de Amsterdamse Studentenekklesia en de Dominicuskerk, heeft dit repertoire in Nederland en daarbuiten – met name in Vlaanderen en, vertaald, in de duitstalige landen – brede waardering en verspreiding gevonden, zowel in katholieke als in reformatorische kringen.
Het succes van deze verzamelbox was aanleiding tot het maken van een tweede selectie van honderd liederen uit het Verzameld Liedboek. Net als Laat mij maar zingen I, omvat dit tweede deel een grote diversiteit aan bekende en minder bekende liturgische liederen en gezangen, acclamaties, canons, voorbeden en tafelgebeden. Ze zijn in de afgelopen vijftig jaar bijeengecomponeerd door met name de bekende drie: Bernard Huijbers, Tom Löwenthal en Antoine Oomen.

29 Namen voor Jezus van Nazaret
Als Gij bestaat
Ballade van de mens
Blijf niet staren
Boek jij bent geleefd
Damp, schaduwen, leegte
Dan nog
Dan zal ik leven (2)
Dat ik aarde zou bewonen
Dat wij niet slapen (2)
De bekers waaruit wij dronken
De tafel der armen
De wijze woorden
De woorden die wij spraken
Deze wereld (2)
Deze wereld omgekeerd
Deze woorden
Dichtstbijzijnde
Die chaos schiep tot mensenland
Die mij droeg
Die ons voor het licht
Die wij niet kennen
Dieper dan de brandhaard
Dit ene weten wij
Dit huis vol mensen
Een land in onweer verward
Geen huis. Een tent nog niet eens
Geen taal die Hem vertaalt
Gehoord in mensen
Geschreven staat dat uw Messias komt
Gezien van ooit af
Gij alleen
Gij die boven mensen uit
Gij die de stomgeslagen mond verstaat
Gij die geroepen hebt ‘licht’
Gij die het sprakeloze bidden hoort
Gij die niemand naar de ogen ziet
Gij die weet
Gij levende eerste en laatste
Gij met uw woord
Gij wacht op ons
Gij zijt een mensenzoon
Gij zijt voorbijgegaan
Gij, Gij peilt mijn hart
God die in het begin
God mijn God, waarom
Godweet komt het goed
Groter dan ons hart
Heer onze Heer
Het licht is zoet
Het woord dat ik u heden geef
Het zal in alle vroegte zijn
Hier begint de dienst van de tafel
Hij is een zwarte vlek in het donker
Hoe is uw Naam
Hoe verder onze ogen reiken
Hoever is de nacht
Hoever te gaan?
Hoor. Maar ik kan niet horen
Hoort en ziet
In de hemel onze vader
Is hier de plaats
Jij bent de god
Klaaglied over Jeruzalem
Klein woord
Kom over ons met uw geest
Komen ooit voeten gevleugeld
Land in onweer
Lied om zegen
Lied van de Naam
Lied van de overtocht
Lied van het bittere water
Lied van het land
Lied van Maria
Lieve boetseerder
Mensen van God
Mocht het waar zijn
Moge ons verschijnen
Moge ons voor waar verschijnen
Naar U gaat mijn verlangen
Naaste, Vreemde, Jood, Zaad
Niemand heeft U ooit gezien
Niemand leeft voor zichzelf
Niet als een storm, als een vloed
Nu nog met halve woorden (2)
O Heer God
Omdat hij niet ver wou zijn
Onstilbare tonen
Onze Vader in de hemel
Ooit in schaduw van rozen
Overal zijt Gij (2)
Psalm 10 vrij
Psalm 104 – gezang
Psalm 139 vrij
Psalm 22 - gezang
Psalm 24 vrij
Psalm 25 - gezang
Psalm 72 – gezang
Psalm 8 - gezang
Scheur toch de wolken
Schoot die niemand draagt
Schriftlied
Staan in licht
Staan in winterlicht twee bomen
Ten dage dat Hij maakte
Tijdloos lied
U wil ik noemen
Uit uw hemel zonder grenzen
Uit vuur en ijzer
Van God is de aarde
Veel te laat
Verdoofd en schamper (2)
Vergeet niet
Voor de zevende dag
Voor het licht
Voor kleine mensen
Voor uw Aangezicht
Voordat ik bomen zag
Vroeg in de morgen
Waarom, wanneer
Wat geen oog heeft gezien
Wat in stilte bloeit
Wat vrolijk over U geschreven staat
Wek mijn zachtheid weer
Wie zijn leven (2)
Wie zullen wij aanbidden en geloven
Wij wisten dat het moest bestaan
Wij zullen, een van ziel
Woestijnlied
Wonen overal
Zevenmaal
Zie deze aarde
Zij die stom zijn, ver heen
Zomaar een dak (2)
Zwemmen en varen