LAAT MIJ MAAR ZINGEN 1 - 4CD

399434 MIRA
  • Beschrijving

Honderd liederen op teksten van Huub Oosterhuis, een keuze uit Verzameld Liedboek.

Vijftig jaar geleden, in 1958, schreef Huub Oosterhuis zijn eerste kerklied: Zolang er mensen zijn op aarde. Deze box van maar liefst vier CD’s bevat honderd van de meer dan vijfhonderd liederen en gezangen die sindsdien op teksten van Oosterhuis werden gecomponeerd door Bernard Huijbers, Tom Löwenthal, Antoine Oomen en vele anderen.
Deze honderd liederen zijn een keuze uit de circa vijfentwintig CD’s die in de afgelopen jaren zijn opgenomen en/of samengesteld uit oude opnamen.

Alfabetische, doorgenummerde lijst van de liederen op titel en/of beginregel:
Aan de schoonheid
Aarde, deze
Afscheidslied
Alle denkbare en ondenkbare levende zielen
Alles ontgrenzende
Alles wacht op U vol hoop
Als God ons thuisbrengt
Alsof de richting ons werd ingeschapen
Ander, ouder
Avondmaal ter heiliging (tafelgebed)
Bomen schreeuwen niet (1)
De hemel ontvouwt de glorie van God (1)
De nacht loopt ten einde
De steppe zal bloeien
Delf mijn gezicht op (1)
Deze wereld (1)
Die de aarde boetseerde (Missa Solemnis)
Die mij droeg (2)
Die mij getrokken uit de schoot
Die om mij smeekt
Die zegt god te zijn (2)
Evangelie (uit: Missa Solemnis)
Doe mij binnengaan (Eerste en laatste)
Duren zal de liefde van God
Een mens te zijn op aarde (3)
Een rijke ging in purper en kristal
Een schoot van ontferming
Een vriend
Eeuwige hier nu
Er schreeuwt een mens, onrecht
Er zijn daar oeroude tuinen
Geef een weg
Gezegend de onzienlijke (tafelgebed)
Gezegend Gij van hier tot waar ter wereld (1)
Gezegend zijt Gij levende God
Gij die gezegd hebt
Gij die uw naam hebt uitgeroepen
Gij hebt ons in de moederschoot gekend
Gij zijt de lucht om mij heen
Goed is dat je niet doet wat slecht is
Heer, onze Heer, hoe machtig is uw Naam (1)
Herschep ons hart (Missa Solemnis)
Het ene geslacht gaat en het andere komt
Het volk dat in duisternis gaat
Hij onze God, Hij een (viering)
Hoever is de nacht (2)
Hoor je mij?
Houd mij in leven
Ik droomde U van jongs af aan
Ik zal er zijn
Ik zal in mijn huis niet wonen
Ik zie de mensen
In den beginne (uit Om de tafel)
In ’t laatste van de dagen zal het zijn
Jij bent (1)
Jij bent de god die mij gegeven is
Jou gezocht bij de dag [Breek de duisternis]
Keer u om
Klaagzang en klacht over u
Klankresten
Kyrië eleison
Lichaam van zon [Liefde lichaam van zon]
Licht dat ons aanstoot in de morgen
Lied aan het licht
Lied om vrijheid
Lied tegen de DerdeWereldoorlog
Lied tegen de nieuwe armoede
Lied van alle dagen
Lied van Amos
Lied van de grote reis
Lied van Gij en ik
Lied van het verloren land
Lied van Lazarus en de rijke
Lied van Micha
Lied van Prediker [Een levensliedje]
Lied van weg en omweg
Lied van woord en weg
Liefde lichaam van zon
Met niets van niets (2)
Mijn God, ik weet niet wie Gij zijt
Mijn God zijt Gij, U wil ik danken
Naar jou sta ik op in de morgen
Neerdalen als dauw uit de hemel
Niksers, leeghoofden
Nooit hoorden wij andere stemmen
Nu staan in dun gewaad van groen
O schoonheid uw verbrand gezicht
Onze hulp in de Naam
Onze Vader in het verborgene (1)
Onze Vader verborgen
Op mijn levenslange reizen
Psalm 1, vrij
Psalm 8
Psalm 14, vrij
Psalm 16, vrij
Psalm 19, eerste deel
Psalm 23, vrij
Psalm 25-gezang (2)
Psalm 42-gezang (1)
Psalm 63, vrij
Psalm 103-gezang (3)
Psalm 104-gezang (2)
Psalm 117, vrij (1)
Psalm 118-gezang
Psalm 126
Psalm 130
Psalm 150, vrij
Psalm van David [Ik zal niet rusten]
Roep onze namen
Sacrament van hoop (tafelgebed)
Scheur de wolken uiteen en kom
Scheur toch de wolken (1)
Soms breekt uw licht
Tijd van leven (2)
Tijd van vloek en tijd van zegen (2)
Toekomstlied
U moet ik spreken
Uit staat en stand (2)
Uittochtlied
Van de stormzee
Van grond en vuur [Licht en stem]
Verberg uw aangezicht niet
Verschenen is de mildheid
Vrede voor jou (canon)
Vriend
Waar vriendschap is
Was jij mijn herder
Wat geen oog heeft gezien (1)
Wat ik gewild heb (Eerste en laatste)
Wees hier aanwezig, woord ons gegeven
Wij die met eigen ogen
Wij waren kinderen
Wij zullen kennen
Woord dat ruimte schept
Zevenmaal (2)
Zoals een hert reikhalst (1)
Zolang er mensen zijn op aarde (1)
Zomaar een dak (1)
Zoudt Gij ooit mij beschamen? (tafelgebed)