2cd DANK ZIJ DE WOORDEN

MIRA 399381
  • Beschrijving

Koor voor nieuwe nederlandse religieuze muziek

Teksten: HUUB OOSTERHUIS / muziek: ANTOINE OOMEN

CD 1
1 Klein woord; 2 Alles wacht op U; 3 Gij in uw grenzeloos licht; 4 Dag en welkom; 5 Gij die niemand naar de ogen ziet; 6 Gij levende eerste en laatste; 7 Hoe ver is de nacht; 8 Schoot die niemand draagt; 9 Hij zou al in zijn eerste levensdagen; 10 Als Gij bestaat; 11 Die mij getrokken uit de schoot; 12 Een vriend; 13 Voor uw Aangezicht; 14 In de vergaderzaal der goden; 15 Dat wij niet slapen; 16 Gij die een en eeuwig zijt; 17 Kleinst denkbare bron

CD 2
1 In de hemel onze vader; 2 Verberg uw Aangezicht niet voor mij; 3 Aarde, werk van uw handen; 4 Nu nog met halve woorden; 5 Keer U om; 6 Toen hebt Gij ons gezien; 7 Wie zijn leven niet wil geven; 8 Gezegend Gij van hier tot waar ter wereld; 9 Hoor je mij?; 10 Gij die het sprakeloze bidden hoort; 11 Gij hebt ons in de moederschoot gekend; 12 Gij die ons nooit geknecht hebt; 13 Zoudt Gij ooit mij beschamen?; 14 Gij die boven mensen uit; 15 Niemand dan jij; 16 Dank zij de woorden