LUKASPASSIE

MIRA 399284
  • Beschrijving

Koor voor nieuwe Nederlandse religieuze muziek muziek: Antoine Oomen

Deze Lukaspassie bestaat uit drie delen.
Deel 1 omvat het gedicht Jezus, zoon van de Tora, geschreven bij Lukas 2 en 3, waarin Oosterhuis grote thema's uit het evangelie heeft vertaald in een soort innerlijke monoloog van de jonge Jezus tussen zijn twaalfde en dertigste levensjaar; vanaf zijn bar mitswa tot zijn doop door Johannes.
Deel 2 bestaat uit zeven liederen naar evangelie fragmenten. Ze gaan over de twaalf leerlingen, over de betekenis en de consequenties van het volgen van Jezus.
Deel 3 bestaat uit het eigenlijke passieverhaal van Lukas, in een nieuwe vertaling van Oosterhuis