ALLES IS NOG MAAR WOORD

MIRA 399379
  • Beschrijving

Liederen en liedbewerkingen van Bernard Huijbers (1922-2003) op teksten van Huub Oosterhuis

Samengesteld koor o.l.v. Geert Hendrix & Tom Lowenthal

1 Nu nog met halve woorden; 2 Hoe ver is de nacht; 3 Kome wat komen moet; 4 Verdoofd en schamper van gemis; 5 Blijf niet staren op wat vroeger was; 6 God bewaar mij (Psalm 16); 7 Gij die ons in dit leven hebt geroepen; 8 Als God ons thuisbrengt (Psalm 126); 9 Wij wisten dat het moest bestaan; 10 Zeven maal; 11 Niet als een storm; 12 Zomaar een dak; 13 Ik ben de wijnstok; 14 Toen Jezus in zijn uur gekomen was; 15 Jij bent de god; 16 Wie heeft zijn geld verloren; 17 Gij die het woordenloze bidden hoort; 18 Overal zijt Gij; 19 Alles is nog maar woord