Nederlandse Dag, St. Pieter Rome

MIRA 299330
  • Beschrijving

Heilig Jaar 2000

Hartebrugkoor o.l.v. Rene Verhoeff en Aart de Kort / Sander Evers, orgel
Voorganger: Kardinaal Simonis, Zijne Heiligheid Paus Johannes Paulus II
1. Magnificat
OPENINGSRITUS:2. Openingszang: Door de wereld gaat een woord; 3. Inleidend woord Adrianus Kardinaal Simonis; 4. Kyrielitanie uit de Willibrordus-mis; 5. Eer aan God uit de Willibrordus-mis
DIENST VAN HET WOORD:6. Antwoordpsalm: Psalm 96; 7. Alleluia; 8. Evangelielezing uit Matthéüs 28 vers 16-20; 9. Acclamatie: Lof en heerlijkheid; 10. Geloofsbelijdenis uit de Markusmis; 11. Voorbeden afgewisseld met Heer onze Heer
DIENST VAN DE EUCHARISTIE:12. Lied voor morgen; 13. Laudate dominum, motet; 14. Prefatie Adrianus Kardinaal Simonis; 15. "Heilig, heilig" uit de Willibrordus-mis; 16. Eucharistisch Gebed; 17. Acclamatie: Heer Jezus, wij verkondigen uw dood;
COMMUNIERITUS:18. "Onze Vader" naar Gregoriaans; 19. "Lam Gods" uit de Willibrordus-mis; 20. "Salve regina" motet; 21. "Ave Maria" motet
SLOTRITUS:22. Slotwens en Zegen
AUDIENTIE:23. Audientie met Zijne Heiligheid Paus Johannes Paules II koor zingt: Gaude mater Polonia; 24. Mijn schild en de betrouwen (6e couplet Wilhelmus); 25. 2e Choral
Enkele liederen die gezongen zijn tijdens de pelgrimstocht en de slotviering in de Sint Jan van Lateranen:26. De Heer heeft mij gezien; 27. God groet u, zuiv're bloeme; 28. Salve regina (Gregoriaans)