O Sterre der Zee

MIRA 299260
  • Beschrijving

Hartebrugkoor o.l.v. Rene Verhoeff zingt Marialiederen tijdens het lof

Hartebrugkoor, Noordhollands Koperkwartet, Aart de Kort, orgel
het geheel o.l.v. René Verhoeff

1. Improvisatie over 'O Sterre der Zee'; 2. O reinste der scheps'len; 3. U, rozenkrans, bemin ik; 4. Wat spreiden die lichten; 5. Wij groeten U o Koningin; 6. Gekomen is uw lieve mei; 7. Maria Koningin; 8. Gebenedijd zijt gij!; 9. Maria te minnen; 10. Wees gegroet o sterre; 11. O aanminnige; 12. Wonder van gloriepracht; 13. In 't heilig altaarsacrament; 14. Aan U o Koning der eeuwen; 15. Improvisatie over 'Looft Uwen God alle tongen en talen'
Alle liederen zijn trad. en bewerkt door Jules de Corte