DE DWAAS ZEGT IN ZIJN HART: er is geen god

399490 MIRA
  • Beschrijving

Koor voor nieuwe Nederlandse religieuze muziek 20 Psalmen vrij teksten: Huub Oosterhuis muziek: Antoine Oomen

De twintig psalmen vrij op deze nieuwe CD worden gezongen door het Koor voor Nederlandse religieuze muziek onder leiding van Antoine Oomen, pianist is Roland Aalbers.

‘Ik zoek bij jou een toevlucht voor mijn ziel’, aldus de eerste van deze twintig psalmen vrij, waarmee Antoine Oomen zijn grote project om alle honderdvijftig vrije psalmen van Huub Oosterhuis te vertonen weer een flink stuk dichter bij de voltooiing brengt. Al vanaf de eerste gaat het in de Psalmen over de mens die dag en nacht een toevlucht zoekt, zijn hart en verstand – zijn ziel - uitstrekt naar waarheid en wijsheid ten bate van een andere, betere, nieuwe wereld.
1.  Ik zoek bij jou - Ps57
2.  Liefde begint met zingen - Ps33
3. God is goed geweest voor mij - Ps73
4. Hoor je mij schreeuwen - Ps61
5.  Klaarwakker en opgetogen - Ps122
6. Toen riep ik: gezegend Hij - Ps34
7. Naar jou sta ik op in de morgen - Ps63
8.  Opgestaan is mijn hart - Ps108
9. Van wie is de aarde - Ps24
10. Spreek recht, naar waarheid - Ps26
11. God Ik zal, de Komende - Ps48
12. Uw naam noemen is geluk - Ps92
13.  Koning worden, wie wil dat? - Ps99
14. Geen koning onze god - Ps93
15. Elke dag, alle dagen - Ps145
16.  Ben jij daar, roep ik - Ps120
17. Ik-zal is de God - Ps100
18. Hij zegene ons genadig - Ps67
19.  De dwaas zegt in zijn hart: er is geen god - Ps14
20.  Als God ons thuisbrengt - Ps126