RUST EN VREDE

399469 MIRA
  • Beschrijving

Gezangen voor uitvaart en afscheid Teksten: Huub Oosterhuis Muziek: Tom Löwenthal en Antoine Oomen

Deze gezangen zijn oorspronkelijk als één geheel gedacht, om als ‘dodenvesper’ te worden uitgevoerd, bijvoorbeeld met Allerzielen. Maar ze zijn ook afzonderlijk en in wisselende samenstelling uit te voeren in kerken, kerkhofkapellen, aula’s en crematoria.

1. RUST EN VREDE 52.57    luisterfragment
(Tekst: Huub Oosterhuis, muziek: Tom Löwenthal) 
Koor en schola  van de Amsterdamse Studentenekklesia (uitgebreid)
Dirigent: Tom Löwenthal
1. Rust en vrede
2. Zend mij de engel van de laatste troost
3. Keer U niet af
4. Voor een boom is er nog hoop [beluister fragment]
5. Gelezen heb ik wat geschreven staat
6. Gij die weet wat in mensen omgaat
7. Gij die ons in dit leven hebt geroepen
8. God mijn God, waarom heb Gij mij verlaten [beluister fragment]
9. Wij geven jou uit handen
10. Moge jou vergezellen [beluister fragment]
11. De doden, vergaan in de aarde
12. Niet een God van doden is hij [beluister fragment]
13. Van U is de toekomst
14. Zoals geschreven staat
15. Uw vriendschap reikt tot in de hemel
16. Naar het paradijs [beluister fragment]

2. HET LICHT VAN DE MORGEN 16.05
(Tekst Huub Oosterhuis, muziek Antoine Oomen)
Leden van het koor voor nieuwe Nederlandse religieuze muziek
Pianist/dirgent: Antoine Oomen; klarinet: Heleen Oomen
17. Rust en vrede [beluister fragment]
18. Verberg uw Aangezicht niet voor mij
19. Verjaag de dood uit mij
20. Ik krijt des daags, mijn God
21. In uw handen leg ik mijn hart [beluister fragment]
22. Wat ik gewild heb
23. Vogel zingend in de dode nacht [beluister fragment]
24. Mijn ziel als een vogel ontkwam
25. Nog is de dood niet overmocht [beluister fragment]
26. De steppe zal bloeien