VOOR UW AANGEZICHT

MIRA 399431
  • Beschrijving

Deze CD bevat recente liturgische composities van Tom Löwenthal op teksten van Huub Oosterhuis.

- Zeven vrij vertaalde psalmen: Psalm 23, 25, 43, 63, 117, 139 en 150.
- Drie kleine voorbeeld-liturgieën.
Combinaties van gezongen en gesproken liturgische elementen die uiteraard ook los en in andere samenstellingen te gebruiken zijn in verschillende vormen van kerkdiensten rond woord en tafel, gebedsdiensten, vespers, doopdiensten, enzovoorts.
1. Onze hulp – een algemenere, niet aan een bepaald kerkelijk feest of jaargetijde gebonden, liturgische opening en inleiding op de dienst van het woord.
2. Gij met uw woord – een voorbede-liturgie, waarin de vreemdeling centraal staat en gebeden wordt 'met al uw joodse mensen die uw Thora betrachten, met al uw moslim-mensen die u aanbidden 'Barmhartige'.'
3. Voor het licht – een gecombineerde pinkster- en doopliturgie.
- Iemand meer. Een niet-liturgisch, ‘theatraal’ werk. Een cyclus van vier gedichten over de mens, over elk 'onverwisselbaar mensenkind' tussen dood en leven.

1.  Was jij mijn herder
2. Van mijn ellende keer u niet af 
3. Ik zal mijn mond niet houden tegen u 
4. Naar jou sta ik op in de morgen 
5. Gezegend Gij van hier tot waar ter wereld 
6. Gij, Gij peilt mijn hart 
7. Eeuwige hier nu die ons adem geeft 
8. Onze hulp in de Naam 
9.  Gezegend Gij dat wij nog leven
10. Roep onze namen 
11. Gij met uw woord 
12. Voor uw Aangezicht onze doden 
13.  Waar vriendschap is en liefde, daar is God
14. Gij eeuwige eerste en laatste 
15. Blinde ogen verlicht ze 
16. Wij bidden voor onszelf 
17.  Zo bidden wij U
18. Onze Vader 
19.  Voor het licht
20. Gij die uw gemeente bijeenroept 
21. Toen de dag gekomen was 
22. Plotseling kwam van hoog uit de hemel 
23. Zij werden vol van adem en kracht 
24. De taal van hun moeder 
25. Alles wacht op U vol hoop 
26. Gezegend om uw Naam 
27.  Vrede voor jou
28.  Kom Geest van God 'Ik zal er zijn' (Aanroep)
29. Iemand meer - Wat zou je 
30. Iemand meer - Wat zou je 2 
31. Iemand meer - Je werd wakker 
32.  Iemand meer - Sterven zal je ooit