MISSA SOLEMNIS

MIRA 399075
  • Beschrijving

Tekst: Huub Oosterhuis
Muziek: Tom Löwenthal

Amsterdams Theaterkamerkoor

Een doorgecomponeerde 'mis', die niet bestaat uit de traditionele elementen als Kyrie, Gloria, Credo enzovoort, maar uit bewerkingen van bijbelteksten, met name van Jesaja en daarbij aansluitende gebeden en gezangen.

1. Hoor mij;
2. Zie hoe het recht;
3. Herschep ons hart;
4. Woord van hem-alleen;
5. Herschep ons hart;
6. Die de aarde boetseerde;
7. Evangelie;
8. Die de aarde boetseerde;
9. Hoor mij, rest van Israël;
10. Hoor, Israël - tafelgebed;
11. Mij geschiede Uw woord;
12. Wie zijt Gij;
13. Zie ons, mensen;
14. Nog voor chaos, leegte