150 JAAR MANNENKOORZANG 5cd-box

MIRA 599370
  • Beschrijving

Deze 5 cd-box is ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van het KNZV geproduceerd.

Uiteindelijk hebben bijna 50 verenigingen meegewerkt aan deze CD-productie en tezamen verzorgen zij 100 composities. En het resultaat mag er zijn! Alle 100 nummers zijn van een uitstekende kwaliteit. Als u de CD's opzet en ze beluistert, hoort u een aaneenschakeling van prachtige, indrukwekkende mannenkoorzang. Bijna zes uur muziek om ademloos naar te luisteren!

De opnamen zijn onderverdeeld in een aantal genres:
CD 1: Religieuze Muziek - Van Renaissance tot en met de 20ste eeuw
CD 2: Profane Muziek - Van Renaissance tot en met de 20ste eeuw
CD 3: 20e Eeuw - Nederlandse Componisten e.a.
CD 4: Volksliederen en Spirituals - Bewerkingen van volksliedjes en (negro-)spirituals
CD 5: Tussen de coulissen - Opera- en musicalwerken e.a.

Voor inhoud en luisterfragmenten: https://www.muziekweb.nl/Muziekweb/Cat/SingleSearch/Search?q=150+jaar+mannenkoorzang&catalogue=