DANTE: La Divina Commedia Gregoriana

MIRA 399325
  • Beschrijving

Schola Cantorum Karolus Magnus

La Divina Commedia Gregoriana, een dubbel-cd, met gezangen betrekking hebben op de tocht van Dante door het inferno, het purgatorio en het paradiso, en inleidende teksten uit de Divina Commedia door een Italiaanse acteur; het begeleidend boekje bevat de vertaling ervan.

Schola Cantorum Karolus Magnus, Direttore: Stan Hollaardt
CD 1: Inferno, Purgatorio 1
CD 2: Purgatorio 2, Paradiso
 luisterfragment
Componist: Dante Alighieri (1265-1321)