OTTORINO RESPIGHI (1879-1936) - Belgian Guides

500.085 WWM
Bestel tot 1 jan. 2017 met 50% korting!
  • Beschrijving

Groot Harmonieorkest van de muziekkapel der Belgische Gidsen. Norbert Nozy, dirigent

1. Festa Romane: a. Circenses, b. I I giubileo, c. L'Ottobrata, d. La Befana
2. Fontane di Roma: a. La fontana di Valle Giulia all'alba, b. La fontana di Tritone al mattino, c. La fontana di Trevi al meriggio, d. La fontana di Villa Medici al tramonto
3. Pini di Roma: a. I pini di Villa Borghese, b. Pini presso una catacomba, c. I pini del Gianicolo, d. I pini della via Appia