OM DE TAFEL

MIRA 399369
  • Beschrijving

Een gezongen 'dienst van woord en tafel' met een belangrijke rol voor de gemeente, werd live opgenomen tijdens een Avondmaalsviering in de Messiaskerk in Wassenaar.

Koor voor nieuwe Nederlandse religieuze muziek
Dirigent Antoine Oomen
Job Hubatka, bariton - Francien Post, fluit - Henri Heuvelmans, piano
Eerste lezing: Karin Rahusen, Tweede lezing en voorbeden: Ds. Kees Mos


[1] Zoals op de bergen de stormwind valt op de eiken;
[2] Licht ontstoken - dat het schijnen mag;
[3] In den beginne het woord; 
[4]  Uw woord, dat de eeuwen voorziet;
[5] Lezing uit Exodus 16, vers 11-18;
[6]  Wat staat geschreven;
[7] Lezing uit Johannes 6, vers 48-51; 55-56; 59;
[8]  Gezegend Gij Eeuwige;
[9] Voorbeden gezegd;
[10] Wie heeft brood genoeg;
[11]  Bij U is de bron van het leven;
[12] O Heer God over wie gezegd wordt en gezongen;
[13]  Avondmaal ter heiliging;
[14] Gezegend zijt Gij om uw zegsman Jezus;
[15] Eeuwig zijnde, tijdloos hier nu;
[16] Moge het delen van dit brood en deze beker;
[17] Gij met uw Naam;
[18] Dat uw woord ons leren zal
Teksten: Huub Oosterhuis/Muziek: Antoine Oomen