Everhard Zwart

Everhard Zwart (5 augustus 1958) Kleinzoon van de legendarische Jan Zwart; leerling van Feike Asma, verwierf reeds grote bekendheid als organist, enerzijds door zijn enthousiaste ijver voor de “Hollandse Koraalkunst”, waarvoor de basis al werd gelegd door zijn grootvader, anderzijds door zijn virtuoze vertolking van vele grote composities uit de orgelliteratuur.

KERSTFEEST - EVERHARD ZWART

MIRA 299421