westlandsmannenkoor2

Westlands Mannenkoor

Het Westlands Mannenkoor heeft een veel omvattend en veelzijdig repertoire. Het kan een selectie maken uit een repertoire van ruim 400 nummers: gewijde muziek, klassieke mannenkoorstukken, negro-spirituals, vaderlandse liederen, opera, operette en populaire liederen. Er zijn door het Westlands Mannenkoor al heel wat geluidsopnamen gemaakt. Van deze opnamen zijn 4 LP's met "Goud" bekroond.

Vanaf 1996 werkt het Westlands Mannenkoor nauw samen met Mirasound. Er werden cd's opgenomen met een zeer gevarieerd nieuw programma en een grote verscheidenheid aan begeleiding: van vleugel en orgelbegeleiding tot en met een compleet filharmonisch orkest. Het koor staat onder leiding van Hans de Wit.

WESTLANDS MK 6.0 - On Tour

299489 MIRA

A HOPE IS BORN - WESTLANDS MANNENKOOR

299478 MIRA

GLAZEN STAD - Westlands Mannenkoor

MIRA 399251

BEROEMDE KOORWERKEN - Westlands Mannenkoor

MIRA 399338

MIJN GEBED - WESTLANDS MANNENKOOR

MRC 10762